تماس با ما 66516285

تعداد مقالات 3عدد
گیاه حسن یوسف جزو گیاهان با محبوبیت زیاد در بین ایرانیان است البته در اکثر نقاط جهان و در غرب نیز با لقب ملکه ای با دنباله قرمز آن را می شناسند

20 52 عدد

گیاهان برای ادامه رشد و تولید مواد غذایی به مقادیر متفاوتی از عناصر ولی متعادل با یکدیگر در مراحل مختلف رشد احتیاج دارند.

15 65 عدد

گیاه سویا در بین گیاهان تامین کننده ی روغن

15 160 عدد